Blankett för ansökan om ekonomiskt stöd

Ansökan lämnas senast den 15 mars. Du är välkommen att skicka in bilagor per post, men kom ihåg att ange vilket projekt det gäller.

 *  obligatoriska uppgifter
 

Sökandes namn:*
Tel:*
Ev skola
 
Namn på projektansvarig:
Adress:*
E-post:*
Kort beskrivning av vad du/ni vill göra:*  
Start- och slutdatum:*   
Kostnadskalkyl:  
STÖD SÖKS MED (Kronor):*  
Skulle ni vara intresserade av att bara få en viss del av de sökta pengarna? (Ja/Nej)
 
Om medel söks från annan instans, var god ange vilken:*  
   


Läs mer..