Bredforsens naturreservat 22/5

22maj_Bredforsen.jpeg

När: Söndag 22 maj kl. 10–15
Var: Samling på ICA-parkeringen i Söderfors för samåkning

Vi hyllar Biologiska mångfaldens dag med en vandring i Bredforsens naturreservat. Vandringen sker i Nedre Dalälvens älvängar och svämskogar. Pär Eriksson, vår guide från Upplandsstiftelsen, berättar om arbetet med att försöka bevara områdets unika värden. Medtag matsäck och stövlar.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp i samarbete med Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till, eller är medarrangör på, under året. Välkommen att hänga med oss ut!


» Tillbaks till fler aktiviteter