Ekonomiskt stöd

om stiftelsen - Ekonomiskt stöd - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Stina Lindblad

Arbetar du med utomhuspedagogik? Behöver du en mindre summa för att kunna göra det du vill? Då kan du söka pengar hos oss.

Under 2022 ges stöd för utomhuspedagogisk verksamhet i skola och föreningsliv.

Enligt preliminär budget för 2022 finns 20 000 kr för ekonomiskt stöd. Medlen delas vanligen ut som mindre summor spridda på en flera projekt.

Vi prioriterar enklare material som gör det möjligt för skolor och förskolor att ha undervisning ute.

Åtgärder som inte kan få stöd

  • Större investeringar i anläggningar.
  • Kommersiell verksamhet.
  • Tävlingsinriktade aktiviteter.
  • Åtgärder utanför Uppsala län.
  • Löner eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst


Nästa ansökningstillfälle är senast 15 mars 2022

Använd helst den digitala ansökningsblanketten nedan. Det går också bra att skicka brev eller mejla, titta i den digitala blanketten så ser du vilken information vi behöver.

Adress till Upplandsstiftelsen:

Upplandsstiftelsen
751 85 Uppsala

E-post: info@upplandsstiftelsen.se 

Ansökningsblankett finns här

Regler

Här hittar du reglerna för ekonomiskt stöd.

Mer information

Johan Lindell, utomhuspedagogiska projekt: johan.lindell(a)upplandsstiftelsen.se