Sweden  English 
20190405

Vänta med att vandra på Upplandsleden i östra delen av länetVänta med vandring på Upplandsleden i östra delen av länet

På grund av stormen Alfrida är delar av Upplandsleden i den östra delen av länet fortfarande svårframkomliga. Det ligger träd över leden, märkning kan ha försvunnit och det kan vara svårt att hitta tillbaka till leden när man rundat större mängder fallna träd. Träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor kan vara farliga.

Skogsbolag och markägare arbetar hårt med att ta bort vindfällen. Leden kommer att röjas upp successivt under våren. På vissa sträckor kan det dock dröja.

Vi lägger löpande ut mer information på Upplandsstiftelsen.se och Naturkartan.se

För närvarande rekommenderar vi inte vandring på etapperna:

6 Södersjön–Knutby

7 Knutby–Bennebol

8 Bennebol–Pansarudden

9 Pansarudden–Kolarmora

10 Kolarmora–Gimo

10:1 Risingeslingan

11:1 Dammledenslingan 

Vill du vandra i östra Uppland välj gärna etapp 3 Fjällnora-Länna, 12:1 Floranslingan och etapp 8:1 Pansaruddenslingan. Från Gimo går det bra att vandra mot Österbybruk och sedan vidare norrut ända till Älvkarleby.Tillbaka till nyhetsarkivet