Sweden  English 

Viksta stentorg naturreservat

Stor yta med runda stenar, omringad av barrskog.
Viksta stentorg, högst uppe på Uppsalaåsen. Foto: Emelie Runfeldt.

Uppsala kommun, klapperstensfält på Uppsalaåsen

På Uppsalaåsens högsta punkt, ca 75 m ö.h., ligger ett stort fält med runda stenar. På fältet växer i stort sett ingenting, förutom grå- och gulfärgade skorplavar på stenarna. Du kanske tycker att det hade sett mer naturligt ut om området legat vid havet? Det är i sådana fall inte så konstigt eftersom det här stentorget, som det kallas, är en gammal klapperstensstrand.

För 6000-7000 år sedan låg Uppsalaåsens högsta punkt i höjd med havsytan. Den stack upp som en ensam ö, åt alla håll låg havet öppet och stora vågor slog in över stranden. Just då höll sig havsnivån stilla ovanligt länge, den varken sjönk eller steg. Vågorna sköljde bort all sand och lera från toppen av åsen, ner till två meters djup. Kvar blev bara grova stenar och block.

Viksta stentorg är idag ett naturreservat. Det är en mäktig syn att stå i utkanten och blicka ut över detta stora fält av sten. En 200 m lång stig leder dig från parkeringen genom gles tallskog upp till stentorget.

Service
Informationstavlor, parkering, stig.


Ta bussen Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Länsstyrelsen

Hitta hit

Viksta stentorg ligger mellan Björklinge och Månkarbo, 30 km norr om Uppsala.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen