Sweden  English 

Vendelsjön

Mot_tornet_Vendelsjon_ER_.jpg
Fågelskådning intill fågeltornet vid Varggropen. Foto: Karolina Vessby
Vendelsjon_Varggropen_var_AS.jpg
Varggropens fågeltorn. Foto: Åsa Sjögren
Orbyhus_slott_AP_.JPG
Örbyhus slott. Foto: Anett Wass

Tierps kommun, fågelrik sjö, fågeltorn, historisk bygd

Från fågeltornet vid Varggropen i sydöstra änden av Vendelsjön kan du uppleva ett sjudande fågelliv. Redan tidigt på våren hörs rördrommens dova toner på flera kilometers håll och gässen ses i tusental i sjön och på åkrarna runt omkring. 

Den långsmala och grunda Vendelsjön är en av Upplands finaste fågelsjöar. Man har lagt ner stort arbete på restaurering för att göra sjön mer tilltalande, både för fåglar och för människor.

Runt den 9 km långa sjön finns många besöksvärda platser. Vid Åhl ligger Varggropens fågeltorn. Ytterligare ett fågeltorn hittar du i nordöstra änden av sjön där en stig genom skogen leder dig fram. Ta en titt på den högt belägna Vendels kyrka med intilliggande besökscentrum och stanna till vid Örbyhus slott med sin stora slottspark. Varför inte sätta dig på cykeln och ta en tur runt hela Vendelsjön! Längs den idylliska "söndagsvägen" på östra sidan finns flera fina rastplatser med vacker utsikt. En tur runt sjön blir ca 30 km lång.

Fågellivet vid Vendelsjön
Hit kommer de första vårfåglarna redan i början av mars, ibland ännu tidigare. Sångsvanar, och tofsvipor ses då ute vid iskanten. När all is är borta myllrar det av olika änder och ute på fälten rastar tusentals gäss som är på väg mot den ryska tundran. I mängden av sädgäss kan du hitta både spetsbergsgäss och bläsgäss.

Allt eftersom våren går fylls det på med nya arter varav många stannar i sjön för att häcka. Vid ett besök på försommaren hörs näktergal och trastsångare och över vassarna kretsar troligen både dvärgmåsar, svarttärnor och brun kärrhök.

Fågeltornet i norra delen av sjön ligger nära vassen och skogen finns alldeles bakom. Arter som skäggmes, stjärtmes och gärdsmyg drar förbi i sjökanten medan de flesta mesar finns inom hörhåll.

En ljummen sommarnatt kan du från båda tornen höra ett flertal olika nattsjungande arter som sävsångare, gräshoppsångare och kanske en småfläckig sumphöna. Ända fram till dess att snön täcker fälten och isen börjar lägga sig är det värt att besöka sjön. 

Service
Informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser.


Fåglar Ta bussen

Hitta hit

Vendelsjön ligger ca 35 km norr om Uppsala.

Läs mer..