Sweden  English 

Vånsjöåsens naturreservat

Närbild på lila backsippor.
Under våren blommar backsipporna på Vånsjöåsen. Foto: Gillis Aronsson.
Närbild på får som betar.
Får betar på Vånsjöåsen. Foto: Anett Persson.

Enköpings kommun, naturreservat på betad åsrygg, med fornlämningar

Letar du efter den perfekta picknickplatsen? Testa Vånsjöåsen och se om den kan vara en kandidat.

Naturreservatet Vånsjöåsen är en vacker åsrygg med djur som betar mellan enbuskar, nypon, rönn och tall. På östra sidan rinner det lilla vattendraget Gällbäcken förbi. Vånsjöåsen är en ovanligt välbevarad del av Enköpingsåsen där det annars är många grustäkter. På åsar är marken ofta torr och har speciell växtlighet. På Vånsjöåsen kan du bland annat se den vackra och fridlysta backsippan som blommar i mängder i april-maj. Men även sommartid ståtar området med blomsterprakt.

Åsar har utnyttjats av människorna sedan långt tillbaka i tiden. På Vånsjöåsen finns spår efter järnålderns upplänningar i form av stensättningar och resta stenar. Du kan följa Upplandsleden genom reservatet bort till Torslundagropen om du vill.

Service
Informationstavlor, parkering


Blommor Picknick Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Länsstyrelsen

Hitta hit

Vånsjöåsen ligger drygt 10 km norr om Enköping.

Med bil: Från väg 70, sväng höger alldeles norr om Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö. Reservatets parkering ligger på en avtagsväg in till höger. 


Läs mer

Länsstyrelsen