Sweden  English 

Uppsala kungsäng naturreservat

Närbild på lila kungsängslilja.
Kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma. Foto: Emelie Runfeldt.
Två personer utanför stor röd lada.
I ängsladan finns en utställning om Kungsängen. Foto: Karolina Vessby.

Uppsala kommun, kungsängsliljor, utställning

Om du besöker naturreservatet Uppsala Kungsäng i mitten av maj möts du av en storslagen syn. Framför dig breder ett stort område ut sig, översållat med lila och vita blommor. Det är Upplands landskapsblomma kungsängsliljan som växer här i tusental, nordens största bestånd. Det var här på Kungsängen man gjorde Sveriges första fynd av vild kungsängslilja. Troligtvis hade den spridit sig hit från Botaniska trädgården i Uppsala.

Kungsängen ligger på Fyrisåns östra sida, i friluftsområdet Årike-Fyris. Förutom blommor finns här gott om fåglar. I ängsladan intill reservatet finns utställning och information om Kungsängen.

Du får inte gå in i själva reservatet men blomsterprakten går bra att uppleva från någon av stigarna utanför. En av Linnéstigarna, Danmarksvandringen passerar förbi Kungsängen. Den är 16 km lång och går från hamnen inne i Uppsala ut till Linnés Hammarby.

Service
Parkering, informationsskyltar, ängsladan med utställning.


Blommor Nära Uppsala Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

SLU på uppdrag av Länsstyrelsen. Ängsladan förvaltas av Uppsala kommun.

 

Hitta hit

Naturreservatet Uppsala Kungsäng ligger på Fyrisåns östra sida, alldeles söder om Kungsängsbron.

Med bil: Parkering finns längs Vindbrovägen, på östra sidan av Fyrisån.