Sweden  English 

Tämnaren för fågelskådare

Skaggdopping_JL.JPG
Skäggdopping. Foto: Jan Lundquist

Heby/Tierps kommun, Upplands största sjö, fin fågelsjö

Upplands största sjö, omgiven i väster av den låglänta jordbruksmarken och i öster av skogar.
Sjön är mycket grund och detta bidrar i hög grad till många arter änder och gäss. Sjön är både en viktig rast- och häckningssjö. Vårens första vakar fylls snabbt med salskrake, vigg, storskrake och krickor. På isen syns stora ansamlingar av grå- och sädgäss.

Allt eftersom våren fortskrider anländer nya arter: snatterand, skedand, årtor och skäggdopping mm.

När de häckande arterna slagit sig till ro och de rastande flockarna dragit vidare lägrar sig ett lugn över sjön. Traktens havsörnar patrullerar längs skogskanterna och fiskgjusarna ryttlar över vikarna. I södra delen av sjön syns ofta svarttärnor och dvärgmås under häckningstiden.

I september fylls sjön åter med fågel. Nu kan tusentals rastande änder dela sjön med minst lika många gäss. Upp till tio-talet havsörnar jagar i området och över fälten i väster kretsar blå kärrhök, sparvhök och ormvråkar. Sjön är värd ett besök ända fram till isläggningen, då de sista sjöfåglarna drar söder ut. Kvar blir då de arter som övervintrar i vassarna och längs skogs- och åkerkanter. Enstaka flockar av stjärtmes, kanske hörs skäggmesarnas lockläten och någon sävsparv som trotsar den annalkande kylan.

Bästa spanarställen
Iggelbo naturreservat och Vårhäll i norr ger fin sikt över hela norra delen av sjön.

Kalvnäsets naturreservat i söder.


Fåglar

Hitta hit

Tämnaren ligger 4-5 mil nordväst om Uppsala. På västra sidan passerar väg 272 och på östra E4:an.