Sweden  English 

Stadsskogens naturreservat

Vandrare_KV_.jpg
Foto: Karolina Vessby.
Blå linnestigsstolpe intill vandringsstig.
Genom Stadsskogen går Linnéstigen Gottsundavandringen. Foto: Emelie Runfeldt.

Storskog mitt i Uppsala, elljusspår, ridstig, naturstig, informationspunkter, grillplats

"P Naturreservat" står det på skylten vid vägen. Bostadshusen kantar den trafikerade Norbyvägen. Det verkar som om skylten hamnat fel!

Men det har den inte. Stadsskogen i Uppsala är verkligen precis det som namnet anger, en skog i en stad; dess närmaste grannar är bostadsområden och stadens ständiga brus. Välkommen in i pelarnas sal! Luta dig mot en trygg tallstam och byt ut trafikljud mot blåmesens kvittrande. Besök fågeldammarna och hälsa på de tama lokalinvånarna, änderna. Vandra eller cykla längs skogens alla stigar och se, plötsligt befinner du dig i Skåne (!), ja i alla fall känns det så under höstens guldgula blad i bokskogen. Sätt dig ner på en bänk vid Valltjärn och föreställ dig hur livet såg ut här förr när tjärnen var ett stenbrott där man bröt granit. Kliv mjukt över gamla Trollskogens gröna mossa och låt granens doft sprida begynnande julkänslor.

Stigar i Stadsskogen
Stadsskogen har många olika besökare. Stigarna är lättgångna och många. Skyltar i området hjälper dig att hitta rätt. Här finns även motionsspår, skidspår och ridled. Vid parkeringen Gläntan startar Linnéstigen Gottsundavandringen som går rakt igenom Stadsskogen och fortsätter ut mot Hågadalen och ner till Lurbo bro. Längst söder ut finns naturstigen Skogens råmaterial. Den är 1,1 km lång och har 10 stationer där du får veta om skogens betydelse som råvarukälla då och nu. Det är enkelt att ta sig fram längs stigen med rullstol eller barnvagn.

Service
Parkeringsplatser, informationsskyltar, stigar, elljusspår (2,5 km), ridstig, Linnéstig, eldstäder, rastplatser.


Barnvänligt Grilla Nära Uppsala Skog Ta bussen Ut och gå Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Uppsala kommun

Hitta hit

Naturreservatet Stadsskogen ligger inne i Uppsala, öster om Eriksberg och Norby.

Läs mer..