Sweden  English 

Sandviksåsens naturreservat

Runda stenar på åssluttning. Utsikt över Mälaren.
Utsikt från Sandviksåsen. Foto: Lisel Hamring.
Nässelfjäril som sitter på blommande lila backtimjan.
Backtimjan är en av de torrängsväxter du kan se vid det gamla grustaget. Foto: Gillis Aronsson.

Håbo kommun, naturreservat på lång åsrygg, betesmark, torrängsflora, rik svampflora

Det klapprar när du kliver på de slipade stenarna vid det gamla grustaget i Sandviksåsen. Det är som om någon tappat sin stora kulsamling här. Fast kulorna är endast grå och decimeterstora. Stenarna inuti åsen slipades släta och runda av den forsande isälv som lämnade efter sig den sträng av sand och grus som vi idag kallar Uppsalaåsen. Sandviksåsen är en liten del av denna mäktiga rullstensås. Från toppen av grustaget i södra ände kan du beundra utsikten över Mälaren.

Den 5 km långa vandringsstigen går högst upp på åsens rygg med branta sluttningar åt båda håll. Här har du bra översikt. Inte konstigt då att våra förfäder valde att bygga en borg här uppe. De ville också ha koll på läget, om fienden skulle dyka upp. Om du har ögonen med dig kan du fortfarande se resterna efter borgen uppe på åsen.

Vid åsens norra ände går stigen brant nedåt och leder tillbaka längs med vattnet. Uppe på åsen växer gles barrskog, men här nere är det lummigare och fler lövträd. Döda träd ligger kors och tvärs på åsens sluttningar. Man har medvetet lämnat dessa till de djur och växter som behöver döda träd för att överleva.

Service
Parkering, informationstavla.


Ut och gå Utsikt Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Sandviksåsen ligger på Skohalvön.

Läs mer..