Sweden  English 

Norra Lunsens naturreservat

Närbild på röda lingon.
Bär finns det gott om i Lunsens skogar. Foto: Anett Persson.
Timrad grå stuga, Lunsentorpet.
Lunsentorpet: Foto: Berndt Godin.
Liten timrad stuga.
Fläktanstugan. Foto: Anna-Karin Roos.
Människor som vandrar längs stig genom skogen.
Foto: Karolina Vessby.

Uppsala kommun, skog, vandringsleder, raststugor

Vill du snabbt förflytta dig från staden till vildmarken kan du besöka naturreservatet Norra Lunsen som gränsar till Uppsalas sydöstra del. Det är ett stort vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar. Snörika vintrar spårar man även skidleder genom området.

Från Sunnersta friluftsgård kan du vandra Upplandsleden förbi Flottsund och in i Lunsenskogen. Vandringen går över barrskogsklädda hällmarker och förbi kärr och mossar. Glöm inte att ta med fika, i skogen är det lätt att hitta en fin rastplats på någon av de många berghällarna.

Efter drygt 4 km vandring från Sunnersta kommer du fram till Lunsentorpet som ligger i en glänta mitt inne i skogen. Torpet står alltid öppet för den som vill rasta eller övernatta. Utanför finns eldstad och vedförråd. Vid Lunsentorpet delar sig Upplandsleden och du kan välja att gå mot Knivsta eller mot Fjällnora och Länna. Fortsätter du vandringen mot sistnämnda mål kommer du efter ytterligare ett par kilometer till den lite mindre Fläktanstugan som är ett av Upplands Smultronställen i naturen. Här är det också fint att rasta och är det lite ruggigt kan du krypa in i stugan och göra en brasa i kaminen. Intill stugan finns ett viltvatten och ett fågeltorn. En kilometer bortanför Fläktanstugan kommer du ut ur skogen, och reservatet, vid Nyby. Här finns en stor parkering. 

En annan plats som är fin att besöka är grillplatsen vid Stordammen alldeles söder om Sävja. Från det här hållet går också stigar in till Lunsens innersta delar.

Service
Parkeringsplatser, informationsskyltar, stigar, skidleder, eldstäder, raststugorna Lunsentorpet och Fläktanstugan, fågeltorn.


Grilla Nära Uppsala Skog Ta bussen Ut och gå Naturreservat

  • bild
    Upplandsleden, Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. En vandring ger ...

Förvaltare och skötselansvarig

Uppsala kommun


Hitta hit

Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles sydöst om Uppsala.

Läs mer..