Sweden  English 

Linnés Hammarby

LinnesHammarby_WikimediaCommons.jpg
Foto: Andreas Trepte, Wikimedia Commons
Linnestig_ER_.JPG
Du kan vandra Linnéstigen Danmarksvandringen ut till Linnés Hammarby. Foto: Emelie Runfeldt

Uppsala kommun, Linnés hem, trädgård, kulturreservat, kulturstig, servering

Välkommen hem till Carl von Linné!
Linné köpte gården Hammarby 1758 och bodde här under framför allt sommarmånaderna. Han hade ju också sin professorsbostad inne i Uppsala. Inne i bostadshuset ser det ut i stort sett som det gjorde på Linnés tid, så här kan du verkligen göra en tidsresa tillbaka till 1700-talet.

I sin trädgård odlade Linné växter av alla de slag. Han gjorde odlingsförsök på både inhemska och exotiska växter som han tog hem från Botaniska trädgården i Uppsala. Idag finns en anlagd del men också ett mer vildvuxet parti med både inplanterade och spontana växer.

Det kuperade landskapet runt gården har man försökt återskapa som det såg ut på slutet av 1700-talet. Gå ut genom grinden och följ den 2 km långa kulturstigen genom detta historiska landskap. Stigen följer delvis den stig som Linné vandrade till söndagens högmässa i Danmarks kyrka. Utmed stigen inne i skogen hittar du Linnés soffa där enligt egen beskrivning Linné ofta tog en vilopaus tillsammans med sin hund Pompe.

Kulturreservatet runt gården kan du besöka när du vill, men bostadshuset är bara öppet för besök under sommaren. Här får du också betala inträde.

Du kan vandra den 16 km långa Linnéstigen Danmarksvandringen ut till Linnés Hammarby. Stigen startar vid hamnen i Uppsala, går förbi Kungsängen och Linnés Sävja och slutar vid Hammarby.

Service
Parkering, informationsskyltar, kulturstig, Linnéstig. Sommartid finns café, museum, butik och guidningar.


Blommor Ut och gå

Hitta hit

Linnés Hammarby ligger ca 10 km sydöst om Uppsala.

Läs mer..