Kolarmoraån, kanotled

Vy över spegelblank sjö med badbryggor.
Måviksbadet vid Vällen. Foto: Pär Eriksson

Uppsala kommun, sjö och å omgivna av skog

Kolarmoraån börjar i sjön Vällen och går ner till Bysjön. Både sjöarna och ån är omgivna av vildmark och här finns flera naturreservat. Hela området är glest bebyggt och bjuder på täta granskogar men har också inslag av ädellövskog och lundvegetation.

Bästa platsen att starta är parkeringen och iläggningen vid Måviksbadet, Vällen. Efter några kilometers paddling norrut på sjön ska du kika på östra sidan där Kolarmoraåns utlopp är skyltat. Drygt 100 meter från mynningen ligger en trevlig rastplats i anslutning till ett dämme. Över dämmet, som är lätt att lyfta förbi, passerar vandrare på Upplandsleden. 

Härifrån slingrar ån genom skogen, förbi Kolarmora by och vidare till Aspdalssjön. På vänstra (norra) stranden, inte långt från vägen, finns vindskydd och toa.

I eller nära sjöarna som följer häckar fiskgjuse och storlom så det är bra att vara försiktig eller helt undvika att gå i land nära boplats.


Paddla och ro

Hitta hit

Drygt fyra mil nordost om Uppsala ligger sjön Vällen. Kör väg 288 till Rasbo där du tar till höger på Hallstaviksvägen. Fem kilometer efter vägkorsningen mot Knutby är du framme vid sjön.


Fakta

Längd: 18 km

Rastplatser: tre vindskydd med toa

Terrängkarta: Östhammar 12ISO och Grisslehamn 12JSV

Om du vill paddla vidare till Närdingen - Skeboån. Läs här.