Sweden  English 

Kalvnäsets naturreservat

Ekbark_AP_.JPG
Foto: Anett Wass
Liljekonvaljer.
Väldoftande liljekonvaljer möter dig i Kalvnäset under våren. Foto: Emelie Runfeldt.

Heby kommun, grova träd, kulturlandskap vid sjön Tämnaren

Vandra under stora ekars mäktiga kronor och förbi gamla hasselbuskar som mer börjat likna träd. I början på juni är marken översållad av väldoftande liljekonvaljer och mängder av fåglar sjunger från träden. Det här är Kalvnäsets naturreservat på en udde i sjön Tämnaren.

På Kalvnäset har djur gått och betat under lång tid. Då var området öppet, träden stod glest och kunde växa sig grova och ståtliga. Idag har området växt igen med yngre lövträd men uppblandat med dessa står gamla grova ekar och lindar kvar.

Från parkeringen leder en stig som tar dig längs en 1,5 km lång runda genom hela reservatet. Längs vägen passerar du två rastplatser med eldstäder. I nordvästra delen av området finns en berghäll där du får fin utsikt över Tämnaren. Ta gärna med kikaren. 

Service
Parkering, informationsskylt, rastbord, eldstäder, torrtoalett vid parkeringen


Ut och gå Grilla Naturreservat

Förvaltare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Hitta hit

Kalvnäset ligger vid Tämnarens södra strand, nordost om Harbo.