Sweden  English 

Högstaåsens naturreservat

Liljekonvaljer.
Liljekonvaljer är vanliga i skogen på Högstaåsen. Foto: Emelie Runfeldt.
Närbild på gran.
Foto: Anett Persson.

Uppsala kommun, åsrygg, strövstig, gravfält

Högstaåsens naturreservat ligger på en ovanligt brant del av Uppsalaåsen. I gammal tid användes den torra och lättframkomliga åsryggen som ridväg mellan Uppsala och Norduppland och spår av vägen finns fortfarande kvar. Vandra i Drottning Kristinas fotspår uppe på "1600-talets E4" och leta efter gravfält och andra spår från förr!

Området består av två skogsklädda kullar som binds samman av den smala så kallade Getryggen. Skogen är gammal och inte så mycket påverkad av människan. Här trivs växter och djur som behöver gammal skog och döda träd.

I den nordvästra delen finns en nedlagd grustäkt och i söder gränsar reservatet till en aktiv grustäkt. I södra utkanten av skogen finns en grillplats. Reservatet är ca 1 km långt, men stigen som går längsmed åsen fortsätter söderut förbi Lövstalöt.

Service
Parkering, informationstavlor, stig, eldstad.


Ut och gå Grilla Naturreservat

Förvaltare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Hitta hit

Högstaåsen ligger drygt 10 km norr om Uppsala, strax öster om gamla E4:an.

Läs mer..


Kartor

Länsstyrelsen (områdeskarta hittar du en bit ner på sidan)