Sweden  English 

Hjälstavikens naturreservat

Barn tittar ut över Hjälstaviken från fågeltornet.
Fågeltornet i Hjälstaviken är tillgängligt med barnvagn och rullstol, och lätt att ta sig till för alla. Foto: Karolina Vessby.
Parnassen_IMG_0400_AP_.JPG
Vandring genom Parnassen. Foto: Anett Persson
Hjalstaviken_gomsle_KV.jpg
Utsikt från nya gömslet. Foto: Karolina Vessby
Hjalstaviken_spang3_barn.jpg
Kul att vandra även längs de äldre spängerna vid Hjälstaviken. Nya, breda spänger leder till gömlset. Foto: Karolina Vessby

Enköpings kommun, fågelsjö, fågeltorn, strandängar, vandringsled

Välkommen till en av Mellansveriges bästa fågellokaler! Hjälsatvikens naturreservat är ett stort våtmarksområde med flera olika entréer och vandlingsleder mellan dem.

Fågeltornet vid Hårby
Besök fågeltornet på västra sidan av Hjälstaviken en tidig morgon. Medan solen sakta höjer sig över trädtopparna kan du lyssna till fåglarnas olika läten i vassen, i luften och ute på vattnet. I Hjälstaviken har man sett totalt 265 fågelarter. Några exempel är rördrom, trana, fiskgjuse och brushane. Flest fåglar finns under flyttningstiderna vår och höst, men även sommar och vinter finns fåglar att skåda. Tornet kommer du till via en 1 km lång stig från parkeringen i Hårby. Stigen är iordningställd så att även rullstolar och barnvagnar kan ta sig ut till fågeltornet. Vägen blir roligare att gå tack vare en naturstig som lämpar sig för både barn och vuxna.

Blomsterrika Parnassen
I södra delen av naturreservatet ligger Stora Parnassen. Det är ett lummigt område som tidigare var en del av Ekolsunds slottspark. Från Parnassens parkering stiger du in under lövträdens tak. Under våren ståtar gulsippor och vitsippor med sin blomsterprakt. En knappt 1 km lång stig tar dig genom området ut mot viken. Ta med fika, slå dig ner vid utsiktsplatsen och lyssna på fågellivet omkring dig. Spänger för dig vidare genom vassen bort till gömslet och Kvarnberget.

Gömslet och Kvarnberget
Breda spänger, med trevliga vilbänkar, leder dig genom vassen till det nya gömslet. Härifrån kan du spana ut över vattnet efter fåglar. Gömslet ligger nedanför Kvarnberget. Klipporna på berget ger vid utsikt över Hjälstaviken. Från parkeringen leder grusväg och stig till gömslet (ca 1,3 km).  Handikappparkering finns vid slutet av grusvägen närmare gömslet, ca 800 m därifrån. 

Vandra runt Hjälstaviken
En längre stig, 8 km lång, går runt hela Hjälstaviken och passerar både fågeltornet, Parnassen och Kvarnberget/gömlset. Från Kvarnberget till Parnassen vandrar du en lång sträcka på spänger. Håll dig till vandringsleden! Stora delar av Hjälstaviken är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan den 1 april och 15 augusti. Under denna period får du bara passera området på stigen.

Tillgänglighet
Vägen fram till fågeltornet från fågeltornsparkeringen är hårdgjord och utan större lutningar. Det är 1,2 km ut till tornet. Vid parkeringen finns handikapptoalett och fikabord anpassade för personer med rörelsehinder. Genom kontakt med Länsstyrelsen går det att få dispens för att åka bil närmare tornet.

Handikapparkering finns vid slutet av grusvägen på väg mot Kvarnberget/gömslet. Härifrån leder hårdgjord stig och bred spång utan större lutningar ut till gömslet (ca 800 m). Längs vägen finns vilbänkar. Torrtoalett (ej tillgänglighetsanpassad) finns vid P vid infarten till området.

Service
Parkeringsplatser, fågeltorn, gömlse, torrtoaletter, rastplatser, vandringsled.


Fåglar Blommor Utsikt Barnvänligt Handikappanpassningar Naturreservat

Förvaltare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Hitta hit

Naturreservatet Hjälstaviken ligger 17 km öster om Enköping och 25 km sydväst om Uppsala. Det finns flera parkeringsplatser i reservatet.

Läs mer..


Vad gäller i området?

Hjälstaviken är ett naturreservat. Stora delar av området är fågelskyddsområde mellan 1/4 och 15/8. Då måste du hålla dig till stigarna.