Sweden  English 

Hjälstaviken för fågelskådare

Pappa med två barn på grusväg vid Hjälstaviken.
Vandring ner mot tornet. Foto: Karolina Vessby
Hjalstaviken_gomsle3_KV.jpg
Långa spänger leder till gömslet. Foto: Karolina Vessby
Skräntärna som flyger.
Skräntärna. Foto: Ulrik Lötberg
Vy över landskapet intill Hjälstaviken.
Foto: Karolina Vessby

Enköpings kommun, fågelsjö, fågeltorn, strandängar, vandringsled

Denna avsnörda mälarvik är en av mellansveriges bästa fågellokaler och väl värd att besöka året runt. På västra sidan finns ett fågeltorn och i sydöst spanar du antingen uppe från Kvarnberget eller nerifrån gömslet. Under tiden 1 april till 15 augusti är det inte tillåtet att röra sig fritt i området utan du får då hålla dig till den 8 km långa markerade stigen som går runt sjön. 

Under vintern kan här finnas flera arter rovfåglar, t ex fjällvråk, kungsörn, havsörn och duvhök. Så snart våren börjar anas anländer stora flockar av sädgäss, tranor och svanar. Snart fylls vakarna utanför fågeltornet med nyanlända änder, t ex stjärtänder, skedänder och salskrakar medan den bruna kärrhöken kretsar över vassarna. Under en dagsutflykt i maj bör du kunna se och höra 50 - 70 olika arter, kanske ännu fler en riktigt bra dag.
Under sommarnätterna hörs de nattsjungande fåglarna från vassarna och från de omgivande hagmarkerna och ädelövskogarna.

Hösten bjuder på en mångfald av arter från norr som passerar på sin väg söderut. Många vadare kan stanna länge för att fylla på energi till fortsatt flygning.


Fåglar Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Hjälstaviken ligger 17 km öster om Enköping och 25 km sydväst om Uppsala.

Läs mer..


Vad gäller i området?

Hjälstaviken är ett naturreservat. Stora delar av området är fågelskyddsområde mellan 1/4 och 15/8. Då måste du hålla dig till stigarna.