Sweden  English 

Hemsta naturreservat

Närbild på hällristning.
Hällristning. Foto: Lisel Hamring.
Hagen_Hemsta_JV.jpg
Vandra i Hemsta hagar. Foto: Karolina Vessby
Backsippa_20090425e2_GA_.jpg
Backsippa. Foto: Gillis Aronsson
vandrare_statta_Hemsta_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

Enköpings kommun, fornlämningar, fina betesmarker

Ett skepp, en häst och en yxa. Det krävs lite fantasi för att se vad de flera tusen år gamla bilderna som ristats in i berget ska föreställa, men Hemstas många hällristningar är en imponerande syn. På den så kallade Hemstahällen finns en stor ristning med runt 500 olika figurer! Hur lång tid tog de att göra och vad använde man för verktyg?

Hemsta naturreservat är ett hagmarksområde som betas av djur, liksom det antagligen gjordes när hällristarna levde här på bronsåldern. Bland enar, slånbärsbuskar och nypon sticker släta berghällar upp, några med rödmålade hällristningar på. 

Mandelblom, backsippa och andra blommor och växter som trivs på öppna hagmarker finns här.
Ta med picknick till Hemsta en skön dag, finns det några finare picknickmarker än välbetade hagar? Vägen delar reservatet i två delar. I norra delen är det fint att ströva omkring och titta på växtligheten. I södra delen finns den figurrika Hemstahällen.

I Boglösaområdet finns flera imponerande hällristningar att besöka.

Tänk på att det tidvis finns betesdjur i hagen. Gå runt djuren och håll hunden kopplad.

Service
Parkeringsplats, informationsskyltar, torrtoalett.


Barnvänligt Blommor Picknick Naturreservat

Förvaltare

Naturskyddsföreningen Enköping

Hitta hit

Hemsta naturreservat ligger 7 km söder om Enköping.

Med bil: Kör ut ur Enköping åt sydost, längs Boglösavägen. Följ skylten mot Veckholm när du kör ut ur samhället. Efter ca 5 km svänger du av på en liten väg åt höger mot Hemsta. Kör ca 100 m till parkeringen.


Läs mer

Länsstyrelsen

Vad gäller i området?

Hemsta är ett naturreservat som ägs och förvaltas av Naturskyddsföreningen Enköping.

Föreskrifter