Sweden  English 

Hårsbäcksdalens naturreservat

Person vandrar genom hasselskog där marken täcks av vitsippor.
Vår i Hårsbäcksdalen. Foto: Anders Östlin.
Närbild på rosa tibast.
Tidigt på våren blommar Tibasten på bar kvist i Hårsbäcksdalen. Foto: Gillis Aroonsson.

Enköping/Heby kommun, djup bäckravin, frodig och rik växtlighet

Nere i den 20 m djupa ravinen Hårsbäcksdalen är växtligheten frodig. Ibland får man nästan känslan av att vandra genom en djungel. Längs ån som slingrar sig fram på ravinens botten står buketter av den storväxta ormbunken strutbräken med sina meterlånga blad.

Ravinen har skapats av Örsundaån som här nött sig ner genom Enköpingsåsen. Här och var sipprar näringsrikt vatten upp vid så kallade källsprång, vilket bidrar till den frodiga växtligheten. Skogen i och runt ravinen är en blandning av barr- och lövträd, bland annat finns här mycket hassel. Både under vår och höst lyses området upp av färger. På våren är det alla vårblommor som breder ut sig på marken och på hösten lövträden som byter nyans från grönt till gult, orange och rött.

Fina lättgångna stigar låter dig få närkontakt med den vackra dalen. Vill du ta en runda genom hela området blir vandringen ca 3,5 km. Men det finns flera stigar och det är lätt att hitta en kortare runda. I området finns fyra rastplatser, varav två med eldstäder.

Service
Parkeringsplats, informationstavla, stigar, rastplatser, torrtoalett, eldstäder med vedskjul.


Blommor Grilla Ta bussen Ut och gå Naturreservat

Förvaltare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Hitta hit

Reservatet ligger knappt 40 km nordväst om Enköping, mitt emellan Fjärdhundra och Heby.

Med bil: Följ skyltning från väg 254.
Med buss: Ta bussen till hållplats Hårsbäcksdalen. Härifrån är det drygt 500 m fram till reservatet.

Sök bussnummer och tidtabell