Sweden  English 

Gropholmarnas naturreservat

Spegelblankt vatten i Gropholmarnas naturreservat.
Foto: Karolina Vessby.
Korv som grillas över eld.
Foto: Karolina Vessby.

Älvkarleby kommun, två öar i Dalälven

Gropholmarna är namnet på två öar i Dalälven, strax söder om utloppet. Med tillförlitlig is vintertid eller med en pålitlig farkost kan du nå själva öarna. Annars räcker det gott att uppleva detta naturreservat genom att vandra Upplandsleden längs älven östra sida. Leden passerar gamla träd och en rofylld älvsträcka. Vill du inte gå så långt finns en parkering i områdets östra kant med några hundra meters promenad till en vackert belägen rastplats, där en förnämlig stunds vila och avkoppling väntar besökare.

Tänd en eld, lyssna på dess sprakande tillsammans med naturens övriga konsert, allt efter årstid. Har du tur ser du någon av skogens invånare i skogsbrynet, eller någon av älvens fiskar hoppa upp över ytan.

Ett vandringstips är att vandra Upplandsleden söderifrån från Marma och fram till Gropholmarna. Längs sträckan bjuder Dalälven på betydligt stridare strömmar. Både reservatets rastplats och ett vindskydd längre söderut erbjuder skydd för natten, så övernattning går också bra. Älven flyter stilla förbi nedanför älvbrinken, men på vissa platser är stranden brant.

Service
Parkering, informationsskyltar, rastplatser, vindskydd, eldstad.


Grilla Naturreservat

  • bild
    Upplandsleden, Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. En vandring ger ...

Förvaltare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Hitta hit

Naturreservatet Gropholmarna ligger vid Dalälven mellan Marma och Älvkarleby.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen