Sweden  English 

Funbosjön

Vy över Funbosjön.
Foto: Pär Eriksson
Gångväg ner mot badplatsen vid Näsudden.
Väg ner mot Näsudden. Foto: Pär Eriksson.

Uppsala kommun, grund sjö med betade strandängar och rikt fågelliv, badplatser, skridskomöjligheter

Markerna kring Funbosjön är ekens landskap. Här och i hela landskapet kring Länna är eken den givna kungen bland träden. Sjön sträcker sig mellan Funbo kyrka i söder och Frötuna gods i norr.

Sommartid finns vid Näsuddens bad en liten sandstrand, bryggor, en eldstad att elda vid och bänkar att äta matsäcken vid. Du kan följa stranden och kanske hitta en alldeles egen vrå för ditt sommarbad. Kommer du hit på våren prunkar blåsippor och vitsippor.

Vid den gamla stenvalvbron öster om Funbo kyrka leker Upplands landskapsfisk asp på våren och på vintern kan du se strömstaren bada i forsen.

I sjöns närhet finns två herrgårdar; Frötuna och Hallkved, och i alléerna kring dessa lever sällsynta skalbaggar, lavar och svampar. Under översvämningsperioderna på våren och hösten rastar svanar, gäss, änder och vadare på strandängarna runt sjön.

Service
Parkering, badplats och eldplats vid Näsudden. Endast öppen sommartid.


Bada Grilla Nära Uppsala Blommor Picknick

Hitta hit

Till Funbo kyrka: Kyrkan ligger längs väg 282 mellan Uppsala och Almunge.

Till Näsudden: Funbosjöns norra del delas i två av en lång udde och längst ut på den ligger Näsudden. Näsudden når du norrifrån genom att passera Frötuna gård. Det finns inga skyltar mot badet, här krävs kartläsning.


Kartor

Vad gäller i området?

Vid Funbosjön gäller allemansrätten.