Sweden  English 

Fullerö backar naturreservat

Backsippor i förgrunden, Fyrisån i bakgrunden.
Utsikt mot Fyrisån. Foto: Lisel Hamring.
Närbild på backsippa
Backsippa. Foto: Gillis Aronsson.

Uppsala kommun, blomsterrika ängs- och hagmarker, gravfält, ås

Kom gärna till naturreservatet Fullerö backar i maj. Vandra den 1 km långa stigslingan som leder dig upp på Vattholmaåsen och bort längs åsens krön. På marken som betats av djur under hundratals år växer fullt av djuplila, håriga backsippor. Nedanför flyter Fyrisån förbi på sin väg mot Mälaren. Kommer du tidigare på våren blommar istället blåsippa, vitsippa och vårlök under hasselbuskarna på åsens sluttning. 

Ta med fikakorgen och slå dig ner uppe på åsen för att njuta av omgivningarna och utsikten över den uppländska slätten. Kanske passerar du här under din paddeltur på Fyrisån? Kliv i land och ta en sväng genom området. Förutom blommor finns här gravar från järnåldern att titta på.

Service
Parkering, informationsskyltar, stig.


Blommor Picknick Ta bussen Naturreservat

Förvaltare

Fullerö backar förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

NaturreservatetFullerö backar ligger längs väg 290 ca 5 km norr om Gamla Uppsala.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen