Sweden  English 

Fjärilsstigen i Hågadalen-Nåsten

Kloverblavinge_hane_Berthaga_20090608h_webben_GA_.jpg
Klöverblåvinge. Foto: Gillis Aronsson.
Sexflackig_bastardsvarmare_Kasby_20090726b2_webben_GA_.jpg
Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Gillis Aronsson

Uppsala kommun, fjärilsstig med informationsskyltar i utkanten av Uppsala.

I naturreservatet Hågadalen-Nåstens norra del finns en fjärilsstig. Stigen är faktiskt en av de allra artrikaste fjärilsmiljöerna i hela Sverige!

Hela stigen är 3 km lång, enkel väg. Första halvan går du längs en gammal banvall. Här är stigen mycket lättgången, cyklar och barnvagnar tar sig fram utan problem. Andra halvan går du längs lättvandrad stig. Längs vägen finns nio informationsskyltar. Vid fyra av dessa finns dessutom en mobilguide där du under sommarhalvåret kan använda din smartphone för att få veta mer om fjärilarna på platsen.

Du kan se olika fjärilar på olika platser längs stigen. I det öppna jordbrukslandskapet trivs fjärilsarter som nässelfjäril, rapsfjäril och kamgräsfjäril, medan arter som vitvingar och aspfjäril istället trivs i skogen. Olika fjärilsarter flyger också olika tider på året. Om du vill se många olika arter kan promenader i början av maj, slutet av juni och slutet av juli rekommenderas. Dessutom ska det gärna vara soligt och varmare än 17 grader. Riktigt blåsiga dagar sitter de och trycker i vegetationen. 

Service
Parkering, informationsskyltar, mobilguide


Barnvagnsvänligt Nära Uppsala Ta bussen Ut och gå

Förvaltare

Fjärilsstigen förvaltas av Uppsala kommun.

Hitta hit

Fjärilsstigen startar vid parkeringen vid Hällens gård i utkanten av Håga by i Uppsalas västligaste delar. 

Läs mer..