Sweden  English 

Fiby urskog naturreservat

Getryggen_Fiby_beskurenER_.jpg
Getryggen i Fiby urskog. Foto: Emelie Runfeldt
Närbild på bombmurkla.
I Fiby växer den sällsynta bombmurklan. Foto: Gillis Aronsson.
Spillkraka_19790516a_webben_GA_.jpg
Spillkråka, en av de hackspettar du kan se och höra i Fiby urskog. Foto: Gillis Aronsson

Uppsala kommun, orörd skog, strövstigar

Rejäla rotvältor, omkullfallna träd och mossrika marker; allt det kännetecknar en ganska orörd skog finns här i Fiby! Spillkråkan trummar och Fibybäcken brusar när du tar dig fram längs stigen som går norrut mot Fibysjön. Vid sjön ackompanjerar ännu fler fåglar, både från skogen och från vattnet.

Den orangemarkerade stigen utgår ifrån parkeringen och slingrar sig fram mellan stenblock och fallna träd, och tar dig upp på Getryggens berghällar. Stigen är ca 3 km lång och inte helt lättgången. Ordentliga skor rekommenderas! Har du fika med dig är Getryggen en fin plats att sitta på.

I Fiby urskogs naturreservat lever mängder av fåglar. Åk hit en klar vårnatt, stå alldeles tyst och lyssna. Då kan du få höra ugglorna hoa inne i den mörka skogen. Stannar du till gryningen fortsätter hackspettarna nattens konsert med sina karakteristiska trummanden. Glöm inte att ta med kikaren.

Det är viktigt att du som besöker Fiby håller dig till stigarna. Naturen runt omkring ska lämnas orörd och inte påverkas av skogens besökare.

Service
Parkering, rastbord vid parkeringen, stig.


Skog Ut och gå Naturreservat

Förvaltare

Fiby urskog förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

Naturreservatet Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km nordväst om Vänge.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen