Sweden  English 

Färnebofjärdens nationalpark

Höstgula löv och fors vid Gysinge.
Fors vid Gysinge. Foto: Emelie Runfeldt.
Bäverfällt träd som ligger ut över vattnet.
Bäverfällt träd. Foto: Emelie Runfeldt.

Heby kommun, nationalpark, Dalälven, vandrings- och kanotleder, stora skogar

Stigen leder bort mellan höga tallar och granar. På ena sidan flyter Dalälvens vatten långsamt framåt. Stranden kantas av lövträd och här och där ligger träd fällda ut mot vattnet. På något ställe har ett träd ramlat åt andra hållet, tvärs över stigen. I änden på trädet finns en ledtråd till vem som orsakat fällningen. Tydliga spår efter stora starka tänder och en karakteristiskt konformad stubbe; här har bävern varit framme.

Färnebofjärdens natur saknar motsvarighet någon annanstans i landet. Här breder Dalälven ut sig i många armar och bildar sjöar som binds samman av kortare forssträckor. Under våren är forsarna mäktiga att skåda vid Tyttbo och Gysinge. Gamla skogar, våtmarker och strandnära ängar som då och då översvämmas bildar tillsammans ett speciellt landskap. Här går också det som brukar kallas för den biologiska norrlandsgränsen. Norrländska djur och växtarter blandas med sådana som lever längre söderut. Det har gett Färnebofjärden ett otroligt rikt djurliv. Är du fågelintresserad ska du absolut åka hit. Över 100 arter häckar regelbundet i området.


Läs mer..

Grilla Paddla och ro Skog Tälta Ut och gå

Förvaltare

Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Hitta hit

Färnebofjärden ligger nordväst om Tärnsjö.

Med bil: Till Gysinge, som är en lämplig utgångspunkt, hittar du med hjälp av skyltning från väg 67.


Vad gäller i området?

Färnebofjärden är en nationalpark.

Föreskrifter