Sweden  English 

Bondskärets naturreservat

AdamEva_AP_.jpg
Adam och Eva, en av de orkidéer som trivs på Bondskäret. Foto: Anett Wass
Skäggdopping
Skäggdopping. Foto: Jan Lundqvist.

Tierps kommun, kulturlandskap, strövstigar, blommor

Är du intresserad av växter ska du besöka Bondskärets naturreservat. Här har man hittat runt 400 olika växtarter! Under våren och försommaren skiftar markerna i alla möjliga färger. Varför så mycket just här? Området är ett gammalt kulturlandskap med många olika typer av miljöer. Här finns hagar med betande djur, slåtterängar, små åkrar, strandängar, kärr och skogsmarker. Dessutom är marken kalkrik vilket bidrar till att många orkidéer frodas.

Bondskäret är en av två halvöar som sticker ut i havet, 1,5 mil öster om Skärplinge. På den andra halvön, Klubben, ligger Ängskärs naturreservat. Bondskäret och Klubben skiljs åt av det smala Ängskärssundet som tidvis kryllar av sjöfåglar.

Vid parkeringen står ett vackert gammalt järnmagasin. På 1700- och 1800-talet skeppade man härifrån ut järn från Lövstabruk. Bondskäret genomkorsas av flera strövstigar. Vandra på lättgången grusväg eller följ någon av stigarna. Från parkeringen vid det gamla järnmagasinet kan du vandra 1,5 km ut till Bondskärets nordligaste del.

Service
Parkering, informationsskylt, stigar. Vid Ängskär finns sommartid camping, kiosk, servering, bad och WC.


Blommor Havskontakt Ut och gå Picknick Naturreservat

Förvaltare

Bondskärets naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

Bondskärets naturreservat ligger vid kusten, drygt 1,5 mil öster om Skärplinge.

Med bil: Från Skärplinge följer du skyltarna mot Ängskärs camping.


Läs mer

Länsstyrelsen