Sweden  English 

Biskops-arnö

Biskopseken
Den mäktiga Biskopseken. Foto: Emelie Runfeldt.
Närbild på blåsippor
Blåsippor. Foto: Gillis Aronsson.
Ledmarkeringsstople längs sinnenas stig.
Följ Sinnenas stig. Foto: Karolina Vessby

Håbo kommun, kulturlandskap med ädellövskog, strandängar, rikt fågelliv, promenadstigar

En smal vägbrink leder över till Mälarön Biskops-Arnö. Kanske har du hört talas om folkhögskolan och den gamla biskops-gården. Men Biskops-Arnö är också ett vackert kulturlandskap med skogar, åkrar, ängar och beteshagar. Under våren täcks markerna under de bara lövträden av blåsippor och vitsippor. Vandra gärna Sinnenas stig som är 1,8 km lång. Längs stigen får du möjlighet att sitta ner och njuta av utsikten och naturen. Vissa delar är handikapp-anpassade. Varma sommardagar kan du ta ett dopp i Mälaren vid badplatsen.

På en liten höjd står den imponerande Biskopseken. Dess ålder har beräknats till 550 år och den mäter 525 cm i omkrets. Ek är bara ett av många lövträd på Biskops-Arnö. Här finns alla Sveriges ädla lövträd utom avenbok: Alm, ask, bok, ek, lind, lönn och fågelbär. Lövträden finns kvar sedan de tider då kor och får betade på ön.

Ön har en lång historia med hus kvar från medeltiden. Tidigt byggdes här en biskopsborg där ärkebiskoparna kunde vistas sommartid. Senare bodde även Gustav Vasa på ön. Besök gärna Gotiska salen från början av 1300-talet. Under 1800-talet bodde Hans-Henrik von Essen här. Han tyckte det saknades fornlämningar i området och skapade därför ett antal som du kan se på flera platser.

Service
Parkering vid Folkhögskolan, informationsskyltar, stigar, vandrarhem sommartid, Bed & Breakfast, badplats.

Äta
På folkhögskolan på Biskops Arnö finns möjlighet att äta lunch alla dagar i veckan. Ring gärna till köket i förväg och boka: 0171-826 80.

Elda
Du hittar eldstäder på Fästningsberget och vid badplatsen på nordvästra delen av ön.

På vandrarhemmet går det att låna utegrillar. Ring i förväg till vandrarhemmet så att personalen kan plocka fram dem.

Toalett
I skolhuset finns toalett.

Tillgänglighet
På Biskops Arnö finns flera grusvägar att promenera på med en mer terränggående barnvagn eller rullstol. Vill du gå en runda krävs dock ofta att du delvis går på stig.

De uppmärkta vandringsstigarna är 2, 3, 4 och 5 km långa. Dessa rundor är en blandning av hård grusväg och stig. Den kortaste rundan är blåmarkerad och 2 km lång. Den går alltid att gå med rullstol och barnvagn. För de övriga tre stigarna gäller att mellan 15 maj och 15 oktober finns betesdjur på ön och då hindras framkomligheten för barnvagnar och rullstolar av en v-formad övergång i staketet.  

Längs sinnenas stig kan det vara svårt att ta sig fram till Ravinen och Fästningsberget med rullstol. De övriga sex sinnenas rum går bra att komma till. 

Övernatta
På Biskops Arnö finns ett vandrarhem.

Södra halvan av Biskops-Arnö är Natura 2000-område. Här gäller särskilda föreskrifter.Läs mer..

Bada Barnvagnsvänligt Barnvänligt Handikappanpassningar Picknick Ut och gå

Hitta hit

Biskops-Arnö ligger ca 10 km norr om Bålsta

Läs mer..


Vad gäller i området?

På Biskops-Arnö gäller allemansrätten.

Dokument