Sweden  English 

Biskops-arnö

Biskopseken
Den mäktiga Biskopseken. Foto: Emelie Runfeldt.
Närbild på blåsippor
Blåsippor. Foto: Gillis Aronsson.
Ledmarkeringsstople längs sinnenas stig.
Följ Sinnenas stig. Foto: Karolina Vessby

Håbo kommun, kulturlandskap med ädellövskog, strandängar, rikt fågelliv, promenadstigar

En smal vägbrink leder över till Mälarön Biskops-Arnö. Kanske har du hört talas om folkhögskolan och den gamla biskops-gården. Men Biskops-Arnö är också ett vackert kulturlandskap med skogar, åkrar, ängar och beteshagar. Under våren täcks markerna under de bara lövträden av blåsippor och vitsippor. Vandra gärna Sinnenas stig som är 1,8 km lång. Längs stigen får du möjlighet att sitta ner och njuta av utsikten och naturen. Vissa delar är handikapp-anpassade. Varma sommardagar kan du ta ett dopp i Mälaren vid badplatsen.

På en liten höjd står den imponerande Biskopseken. Dess ålder har beräknats till 550 år och den mäter 525 cm i omkrets. Ek är bara ett av många lövträd på Biskops-Arnö. Här finns alla Sveriges ädla lövträd, utom avenbok: Alm, ask, bok, ek, lind, lönn och fågelbär. Lövträden finns kvar sedan de tider då kor och får betade på ön.

Ön har en lång historia med hus kvar från medeltiden. Tidigt byggdes här en biskopsborg där ärkebiskoparna kunde vistas sommartid. Senare bodde även Gustav Vasa på ön. Besök gärna Gotiska salen från början av 1300-talet. Under 1800-talet bodde Hans-Henrik von Essen här. Han tyckte det saknades fornlämningar i området och skapade därför ett antal som du kan se på flera platser.

Service
Parkering, informationsskyltar, stigar, vandrarhem sommartid, Bed & Breakfast, badplats.


Läs mer..

Bada Barnvagnsvänligt Barnvänligt Handikappanpassningar Picknick Ut och gå

Hitta hit

Biskops-Arnö ligger ca 10 km norr om Bålsta

Läs mer..


Kartor

Vägkarta

Vad gäller i området?

På Biskops-Arnö gäller allemansrätten

Dokument