Sweden  English 

Arnö huvud naturreservat

Utsikt från Arnö huvud
Utsikt från Uppsalaåsen. Foto: Lisel Hamring.
Skrattmas_JL_.JPG
Skrattmås. Foto: Jan Lundquist

Håbo kommun, barrskogsklädd ås, vacker utsikt

Högt uppe på Uppsalaåsen står vi och blickar ut över Mälarens vatten. Solen försvann just bakom ett moln och vinden friskar i och rufsar om i håret. Visst är det en havsörn som svävar där borta över viken? Faktum är att det finns mycket sjöfågel i vikarna runt omkring. Vi befinner oss på Arnö huvud på Skohalvön.

Vid Arnö huvud är Uppsalaåsen 45 m hög och 400 m bred. Sluttningarna ner mot vattnet är branta och klädda med barrskog. På bronsåldern var Arnö huvud en ö varifrån man hade bra utsikt över vattenleden in mot Uppsala. Spår efter dåtidens människor ser du idag i form av flera stenrösen.

Från parkeringen kan du välja mellan två stigar. Den ena, 650 m lång, går genom skog med mycket lövträd, ner mot vattnet och Reveludden. Följer du den andra stigen kommer du efter ca 1,3 km upp till toppen av Arnö huvud. Ta gärna med fika och stanna en stund.

Service
Informationstavlor, stigar, parkering


Utsikt Skog Naturreservat

Förvaltare

Arnö huvud naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

Naturreservatet Arnö huvud ligger på Skohalvön.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen