Sweden  English 

Årike-Fyris

Mängder av fåglar i vattnet. Strandäng med betande kor i bakgrunden.
Övre föret. Foto: Sara Arvidsson.
Informationsskylt och smultronställestolpe i förgrunden. Fågeltornet vid Övre föret i bakgrunden.
Fågeltornet vid Övre Föret. Foto: Agnetha Säfsten.
Person som går längs grusad gångväg.
Stig längs Fyrisåns västra sida. Foto: Sara Arvidsson.

Uppsala kommun, betade strandängar, gång- och cykelstråk, kungsängsliljor, fågeltorn, Linnéstig

En vacker majdag sätter vi oss på cyklarna inne i Uppsala och trampar iväg längs med Fyrisåns västra sida. I ryggsäckarna finns rejält med mat och dryck, vi har bestämt oss för att spendera en heldag i friluftsområdet Årike-Fyris.

Årike-Fyris är ett stort område. Vill du upptäcka allt så går det åt minst en hel dag. Kanske väljer du hellre att ta lite i taget. Friluftsområdet sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, både på östra och västra sidan av Fyrisån. Vill du komma över ån kan du bara göra det längst i norr eller längst i söder.

Längs västra sidan finns en trevlig cykelväg från Stadsparken i Uppsala hela vägen ner till Flottsund. På västra sidan kan du följa en Linnéstig, Ultunavandringen, uppe på åsen. På östra sidan finns ytterligare en Linnéstig, Danmarksvandringen, från hamnen inne i Uppsala, går förbi Kungsängen och genom Nåntunalunds naturreservat och Djurgårdsskogen. Stigen fortsätter sedan vidare ut till Linnés Hammarby.


Läs mer..

Barnvagnsvänligt Fåglar Grilla Nära Uppsala Paddla och ro Ta bussen Ut och gå

Förvaltare och skötselansvarig

Uppsala kommun

Hitta hit

Årike-Fyris är ett stort område i södra Uppsala. Det sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, på båda sidor av Fyrisån. På östra sidan kan du parkera nere vid Vindbron. Infart Kungsängens gård från väg 255.

Läs mer..


Dokument