Sweden  English 

Andersby ängsbackar naturreservat

Pappa med barn vandrar i Andersby ängsbackar
Foto: Emelie Runfeldt.
Vitsippor
Foto: Gillis Aronsson

Östhammars kommun, gammalt kulturlandskap, stigar, skog, beteshagar

Ett småbrutet landskap, vad är det egentligen? Besök naturreservatet Andersby ängsbackar så förstår du. Här finns i liten skala det mesta av vad den uppländska naturen har att erbjuda. Ädellövskog med sprakande vårflora. Välbetade backar med hasselbuskar, omgivna av gamla gärdesgårdar. Murrig barrskog som gömmer ett myller av skalbaggar om man tittar lite närmare. Små åkertegar. Vattholmaåsen med ståtliga ekar på höjden och en sänkt slättsjö med mycket vass.

Vill du uppleva allt detta kan du bara följa någon av de två stigslingorna som vindlar sig fram genom området. Båda stigarna är ett par kilometer långa.

Service
Informationstavla, markerade stigar och ouppvärmd raststuga.


Ut och gå Ta bussen Naturreservat

Förvaltare

Andersby ängsbackar förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

Naturreservatet Andersby ängsbackar ligger längs väg 290, sydväst om Österbybruk.

Läs mer..


Läs mer

Länsstyrelsen