Gräsöns öppna landskap - kompetensutveckling

DSC_4572.JPG
Foto: Kerstin Söderberg

Gräsöns öppna landskap - kompetensutveckling
Gräsöfonden satsar i år lite extra på att du som mark- eller djurägare ska få den kompetens du känner saknas. Det kan handla om livsmedelssäkerhet, villkorad läkemedelsanvändning, fårhälsa, skinnberedning, mathantverk, naturvård, skogsbete, skogskunskap, röjsågsutbildning, avtalsutformning etc.

Har du egna idéer på föreläsningar eller kurser som du vill ordna där flera kan delta – så kan du söka bidrag även för detta!

Styrelsen har beslutat om en pott för 2021 som du kan söka bidrag från – till kursavgifter, reseersättning eller ev. andra omkostnader. Bidraget betalas ut efter genomförd aktivitet, och kan ges för hela eller del av kostnaderna. Hör av dig till oss med dina förslag! Första omgången ansökningar har deadline 1 mars 2021. Det kommer fler ansökningstillfällen under året. Vi kan förstås inte lova att alla får ersättning, men dra dig inte för att ansöka! Du ansöker genom att maila oss på grasofonden@gmail.com där du skriver vad du vill göra och vilka kostnader du beräknar ha för aktiviteten.


Tips på kurser kan du t.ex. få genom
Länsstyrelsens kalendarium:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender.html#query/*%3A*

LRF:s aktivitetskalender:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/

Hushållningssällskapet:
https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/kurser-och-uppdragsutbildning/

Skogsstyrelsen:
https://www.skogsstyrelsen.se/produkter-och-tjanster/