Björn

_MG_9585_ER_.jpg

Fyrön Björn ligger i Björns skärgård vid Upplands nordkust. Hit kommer man enklast med båt från Fågelsundet. Skärgården består av sex större öar och en mängd småskär. Hör finns ett mycket rikt fågelliv med 2500-3500 häckande par. Skärgården ligger på en utbredd platå där djupet sällan överstiger 7 m och ofta är betydligt mindre. Övärldens skapas av dels låga hällar och dels stråk av grov morän. 

Upplandsstiftelsen är huvudsaklig markägare på ön Björn, som ligger längst ut av de större öarna. Inköpet av ön Björn med fyrvaktarbostad och några bodar är ett led i arbetet med att bilda ett naturreservat i Björns skärgård.  

_MG_9593_ER_.jpg  Bjorn_6_FH.JPG

Vill du besöka Björns skärgård?

Läs mer om området och hur du hittar dit under Naturtips.

Fakta Björn

Areal: 15 ha

Syfte: Syftet med ett framtida reservat som omfattar större delen av Björns skärgård är att bevara de ingående arterna och naturtyperna så att en gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå inom EU kan uppnås. 

Service och information: Rastplats med eldstad, vedförråd och dass finns vid hamnen. En uppmärkt stig finns som leder till västra delen av ön.

Markägare: Större delen ägs av Upplandsstiftelsen. En mindre del är privatägd. 

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Natura 2000 och fågelskyddsområden.

Hyra fyrvaktarbostaden

Upplandsstiftelsen äger och förvaltar fyrvaktarbostaden på Björn. Från september 2017 öppnar vi på prov östra våningen för övernattning.

Läs mer om kostnad och hur du bokar.