Vandringstips

Man grillar vid eldstaden intill Finnsjön.
Rast vid Finnsjön. Foto Berndt Godin

Räkna med att det i skogsterräng tar ca en timma att gå tre kilometer plus rast. Går du mest på skogsbilvägar hinner du troligen gå närmare fyra kilometer på en timma. Om barnen är med tar det kanske längre tid.

Någon omfattande utrustning för att gå Upplandsleden behövs inte. Du bör ta med dig vatten. Dricksvatten finns bara på några få ställen. Denna information kommer att utökas inom kort (nov 2019)

Upplandsleden är väl röjd och markerad och spänger eller broar finns över blötmarker och bäckar. Vindskydd innebär tak över huvudet, bänkar och i de flesta fall ett golv samt eldstad. De går bra att övernatta i men de har ingen dörr att stänga. På vissa platser finns öppna raststugor som du kan övernatta i. Du får tälta längs leden precis som på andra ställen i naturen.

Om du vill göra eld ska du vänta tills du kommer till någon av de anlagda eldstäderna. Avstå helt från att elda om det är eldningsförbud! Du får ta pinnar och grenar på marken, men det är inte tillåtet att bryta grenar, hugga ner träd eller ta näver från växande träd. Kom ihåg att släcka ordentligt!

                      Tillsynsman Bengt-Olof Jansson markerar  leden. Foto: Berndt Godin    

Vandra med en skolklass!

Under Naturskola hittar du fler vandringstips, speciellt framtagna för att passa skolklasser. Länk till sidan.