Akutellt längs leden

Upplandsleden - Nytt längs leden - ctl00_cph1_mainimg
Djupsjön. Foto: Berndt Godin.

Vi arbetar ständigt med förbättringar längs Upplandsleden, allt för att du som vandrare ska få en trevlig tur. Här kan du läsa om vad som pågår eller vilka sträckor som dragits om.

170801 Fläktanstugan nedbrunnen
I söndags, 30/7, brann Fläktanstugan ner till grunden. Fläktanstugan var en liten raststuga i Norra Lunsens naturreservat längs Upplandsledens etapp 1. Dagen efter att Fläktanstugan brann ner startade en skogsbrand i Lunsen. Det var i området runt Bollmossen, öster om parkeringen Plantskolan. Branden berör inte Uppladsleden som passerar genom Lunsen. 

160824
Kolarbo spången som är 100 m lång och går mellan Västland om Marma har under sommaren fått nya brädor.  

Upplandsleden mellan Bålsta och Skokloster har under sommaren röjts och fått en förbättrad märkning.

160202 Avverkning nära Österbo fäbodar

Längs Kyrkstigen, etapp 19, har det avverkats under vintern. Mellan Österbo fäbodar och Buska har skogen huggits. Leden ska fortfarande vara i gott skick.
Avverkningar pågår hela tiden längs leden. Rapportera gärna till oss om avverkningar och särskilt om det finns behov av att komplettera märkningen efter huggning.

160201 Rivning vid Härjarö lägerplats

Vi river gamla farliga byggnader på Härarö lägerplats. Lägerplatsen blir kvar i en mindre
omfattning med en ny toalett.

151027 Nytt hygge väster om Gimo

Längs etapp 11 mellan Gimo och Österbybruk finns ett nytt hygge en bit efter sågarbo. Stigen är röjd och går bra att ta sig fram på. Hygget är ca 1 km långt. 

150717 Hundbad Österkvarn

Hundbadet vid Österkvarnsbadet, söder om Skokloster på etapp 30, ligger alldeles norr om den officiella badplatsen.

150717 Fix på leden

Efter att vandrare hört av sig och haft synpunkter på leden mellan Lagga och Fjällnora, etapp 2, har vi tillsammans med Knivsta kommun varit ute och justerat leden så att det ska fungera bra att vandra där nu igen.

Vi har även klippt växtlighet och röjt söder om Skokloster, etapp 30, för att underlätta framkomlighet.

150615 Rustning av spänger mellan Gimo och Österbybruk

Vi har gjort en stor satsning på att rusta spänger och broar på etapp 11 mellan Gimo och Österbybruk.

150416 Upplandsleden söder om Skoklosters slott lerig

Söder om Skoklosters slott, på en sträcka om ca 500 m, har leden varit uppgrävd och är därför nu ojämn och vid blött väderlag mycket lerig.

140709 Vattenpumpen vid Lunsentorpet är nu lagad

Vattenpumpen vid Lunsentorpet är åter i funktion. 

140612 Eldstaden vid Ramsmossjöarna utbytt

Nu finns en ny och fin eldstad vid Ramsmossjöarna. Välkommen att prova. Vandra gärna slingan som utgår från Siggeforasjön.

140305 Ny App för Upplandsleden

Nu finns appen Upplandsleden. Med hjälp av den planerar du lätt din vandring längs leden. Var finns vindskydd? Var kan jag handla? Hur tuff är etappen? Ladda ner och prova.

130910 Ny karta!

Nu finns en helt ny terrängkarta som täcker Upplandsledens sträckning från Knivsta till Älvkarleby och från Bålsta till Skokloster.

Kartan ges ut av Calazo förlag. Du kan köpa den på Biotopia i Uppsala eller beställa den från oss. Skicka ett mail till info@upplandsstiftelsen.se. Kartan kostar 150 kr, plus porto.

130619 Hel bro

Nu är bron mellan Länna och Almunge reparerad igen.

130513 Trasig bro

Trasig bro på sträckan Länna–Almunge. Reparation kommer att ske när vattnet sjunkit något. 

130513 Ny dragning norr om Enköping

Ny dragning förbi Härnevi Kvarn. Leden går över Örsundaån vid Jädra. Från Kylsta följer leden vägen till Jädra och Härnevi kvarn. 

130226 Vi förändrar etappindelningen

Under 2013 förändrar vi Upplandsledens etappindelning. Därför kan skyltning som visar mot nästa etappstart/etappmål saknas på vissa platser, se mer information under respektive etapp. Under arbetets gång kommer vi att uppdatera hemsidan.

Knivsta

Tyvärr slutar Upplandsleden vid Forsbyåns rastplats, några kilometer söder om Knivsta. Eftersom Sigtuna kommun, som ansvarar för leden härifrån, ännu inte gjort klart sträckan till Sigtuna/Märsta finns inte en sammanhängande led till Stockholm. För ytterligare upplysningar om leden genom Sigtuna kommun tel 08/591 261 48.

Ytterkvarn – Skattmansö

Upplandsleden har tidigare gått över en träbro nedanför Ytterkvarn. Då bron är gammal och sliten har Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen kommit överens om att den ska rivas. Upplandsleden går nu därför över Ytterkvarnsdammen och ner till rastplatsen och vidare mot Skattmansö.

Om du vill veta mer om leden och de arbeten som är på gång, kontakta oss på telefon 070/611 60 70 eller info@upplandsstiftelsen.se.


Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan

Översiktskarta

Apparna Naturtipset och Upplandsleden

Våra appar Naturtipset och Upplandsleden fungerar tyvärr inte längre och är borttagna från App Store och Google Play. Vi håller istället på att ta fram en ny app tillsammans med Länsstyrelsen, Naturkartan Uppsala län, och en Naturkartan Upplandsleden. Vi hoppas att apparna ska finnas att ladda ner i början på sommaren.