Studenternas IP–Sunnersta 11,5 km

200219e_Utflykt_FINA_Upplandsleden_Gula_Stigen_Hammarby_600pxGillis.jpg
Delar av vandringen går på hårda, breda stigar som passar många!

För vem: Du som vill ha en lättillgänglig etapp, kanske gör din första vandring på Upplandsleden och vill kunna ta dig med kollektivtrafiken till och från leden.

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas IP i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin. 

Del av Upplandsleden: Etapp 1:0

Rastbord_Stensture_KV.jpg
Det finns bord och fina platser för raster på flera platser utmed leden.


Hitta hit

Vandringen börjar centralt i Uppsala.

Med bil: 
Studenternas IP ligger mellan Akademiska sjukhuset och Fyrisån. Parkering finns längs Ulleråkersvägen. Etappstarten ligger vid åsen i korsningen mellan Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

Med buss: Busshållplatsen närmast starten heter Akademiska sjukhuset. Vid slutet finns busshållplats Sunnerstabacken.

Upplands lokaltrafik

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.
Digital karta finns på Naturkartan.se