Tillgänglig natur i Uppsala län

UStillganglighet_folder_webb_Sida_1.jpg

Med fysisk tillgänglighet gör vi det möjligt för fler att ta del av naturen i länet. I den här foldern har vi samlat 36 tips på tillgängliga områden. Här finns ofta hårdgjorda stigar, parkeringsplats och toalett, se symbolerna vid respektive område. 

Ladda ner foldern här:
Tillgängliga naturområden i Uppsala län

Vill du veta mer om områdena?

Naturkartan.se/uppsalalan kan du läsa mer om vad du kan se och göra i respektive område. Naturkartan finns också som app.

Naturkartan_Small.jpg

Har du frågor?

Besök Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala om du vill få personlig hjälp av en naturvägledare.

Du kan också mejla till: info@biotopia.nu

Eller ringa: 018-727 63 70

Foldern är framtagen tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner.