Pansarudden, slinga 8:1

pansarudden_manniskortrad_SA_72.jpg
Mossa och stenblock längs Pansaruddenslingan. Foto: Sara Arvidsson

Längd: 4,5 km
Rastplats: Vid parkeringen
Parkering: Södra parkeringen i Pansaruddens naturreservat.

Genom Pansaruddens vildmark går en 4,5 km lång slinga av Upplandsleden. Den här slingan är för dig som vill ha en vandringsutmaning, i alla fall halva sträckan. Du startar vid södra parkeringen i Pansaruddens naturreservat. Härifrån följer du den rödmarkerade stigen ut mot Pansarudden. Antingen väljer du att börja med den lättvandrade skogsvägen, eller så svänger du vänster efter parkeringen och får den lättare vandringen på slutet istället. 

Vandrinen längs Pansaruddenslingan går genom gammal fin skog med många och stora mossklädda stenblock. Träd som fallit ligger kvar på marken till glädje för skogens insekter. I reservatet trivs också ugglor och hackspettar. Här finns inga höga höjder men terrängen går ganska mycket upp och ner. Längst ut på det som är själva Pansarudden får du en kort närkontakt med sjön Vällen. 

Hitta hit

Från väg 288 viker du av mot Hallstavik på väg 661 strax öster om Gåvsta. 2,5 mil senare passerar du över Vällen och ett par kilometer längre fram svänger du av till höger mot Vällnora och Bennebols bruk. Efter 4 km kommer du till norra parkeringen i Pansarudden. Kör förbi den och fortsätt någon kilometer till, till södra parkeringen. 

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan