Pansarudden, slinga 8:1

pansarudden_manniskortrad_SA_72.jpg
Mossa och stenblock längs Pansaruddenslingan. Foto: Sara Arvidsson

Längd: 4,5 km
Underlag: ojämn skogsstig
Start/Slut: Pansaruddens södra parkering
Service: parkering
Naturtyp: barrskog

Det är mossigt. Det är stenigt. Det är ojämnt. Men helt underbart i gammelskogen. Genom Pansaruddens vildmark kan du följa en 4,5 km lång slinga. Den här slingan är för dig som vill ha en vandringsutmaning, i alla fall delar av din vandring.

Mer information: Naturkartan.se


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).