Risinge, slinga 10:1

Mossa_Graso_OE.jpg
Foto: Oscar Edwards

Längd: 17 km
Rastplatser: -
Parkering: P-plats i Gimo

Vänta med vandring på Upplandsleden slinga 10:1

På grund av stormen Alfrida är delar av Upplandsleden i den östra delen av länet fortfarande svårframkomliga. Det ligger träd över leden, märkning kan ha försvunnit och det kan vara svårt att hitta tillbaka till leden när man rundat större mängder fallna träd.
Träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor kan vara farliga.
Skogsbolag och markägare arbetar hårt med att ta bort vindfällen. Leden kommer att röjas upp successivt under våren. På vissa sträckor kan dock det dröja.
För närvarande rekommenderar vi inte vandring på denna etapp.
Vi lägger löpande ut mer information här och på Naturkartan.se
Vill du vandra i östra Uppland välj gärna etapp 12:1 Floranslingan och etapp 8:1 Pansaruddenslingan. 

I Gimo går Upplandsleden delvis längs väg 288. Följ leden över Olandsån. Där kan du välja väg mot Fäboda där leden vänder tillbaka. Denna slinga går huvudsak genom skogar där du kommer i kontakt med det moderna skogsbruket, d v s hyggen, ungskogar och skogsbilvägar. Du passerar också flera gamla husgrunder där torparfamiljerna en gång bodde och verkade. Sträckan är lättvandrad då långa bitar går längs mindre vägar.

Räkna med en vandring på mellan fem och sex timmar.  

                                 

Hitta hit

Länsbuss till Gimo busstation. Här finns också bilparkering. Upplandsleden går här längs väg 288. Gå den söderut och på andra sidan bron över Olandsån börjar slingan. Info-tavla finns där.

Vägkarta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan