Risinge, slinga 10:1

Mossa_Graso_OE.jpg
Foto: Oscar Edwards

Längd:17 km
Underlag: grusväg, skogsstig
Start/Slut: Skäfthammars kyrka
Service:  parkering
Vatten: kran på väggen, rött hus vid Skäfthammars kyrka, alltid tillgängligt
Naturtyp:  varierad barrskog, 

 

OBS!
Denna slinga är fortfarande (sept 2019) påverkad av stormen Alfridas framfart i januari 2019. Vi rekommenderar ännu inte vandring på denna etapp. För uppdaterat läge kring röjningsarbetet, vänligen kontakta Anders Olander, förvaltningsansvarig, via e-post anders.olander(at)upplandsstiftelsen.se


Olandsåns vatten, historiska kolbottnar och torpargrunder. Denna slinga bjuder dig både gammal brukshistoria och mer modernt skogsbruk. Följ leden över Olandsån och en vandring väntar dig längs lättvandrade grusvägar. 


Mer information: Naturkartan.se

aldre_skog_roslagen_SO.JPG

Foto: Upplandsstiftelsen

                                 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).