Risinge, slinga 10:1

Mossa_Graso_OE.jpg
Foto: Oscar Edwards

Längd: 17 km
Rastplatser: -
Parkering: P-plats i Gimo

I Gimo går Upplandsleden delvis längs väg 288. Följ leden över Olandsån. Där kan du välja väg mot Fäboda där leden vänder tillbaka. Denna slinga går huvudsak genom skogar där du kommer i kontakt med det moderna skogsbruket, d v s hyggen, ungskogar och skogsbilvägar. Du passerar också flera gamla husgrunder där torparfamiljerna en gång bodde och verkade. Sträckan är lättvandrad då långa bitar går längs mindre vägar.

Räkna med en vandring på mellan fem och sex timmar.  

                                 

Hitta hit

Länsbuss till Gimo busstation. Här finns också bilparkering. Upplandsleden går här längs väg 288. Gå den söderut och på andra sidan bron över Olandsån börjar slingan. Info-tavla finns där.

Vägkarta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan