Naturskola Heby, Biosfärum Gröna kunskapshuset

Naturskola_090115_037.jpg
Gröna kunskapshuset. Foto: Naturskolan

Sammanfattning
Naturskolans ämnesövergripande arbetssätt blir ett komplement till skolans ordinarie verksamhet. Genom att erbjuda för skolan nya pedagogiska metoder och utveckla en didaktik kring lärande om hållbar utveckling ger projektet skolan ett verktyg att nå målen i läroplanerna. Ett fokusområde för verksamheten blir att utveckla ett resurscentrum för lärande om hållbar utveckling vilket genomsyrar de nya läroplanerna, Lgr11 samt Lgy11. Naturskolepedagogiken ger goda möjligheter att ge barn/ungdomar/pedagogisk personal fördjupade kunskaper via utomhuspedagogik inom områden som natur, hälsa, matematik, teknik och språk.

Natur- och kulturlandskapet på Östahalvön ger unika förutsättningar för undervisning om hållbar utveckling. GKh kommer också att utgöra en resurs för den pedagogiska personalen genom att erbjuda fortbildningar samt en mötesplats för metodikutveckling och kunskapsutbyte. Naturskoleverksamheten kommer att bli en del av den verksamhet som GKh driver för att sprida information och kunskap om hållbar samhällsutveckling.


Projektperiod
2013–2016

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Heby kommun, Gröna kunskapshuset, Upplandsstiftelsen, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle

Del av län det berör
Heby

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG