KOMPIS Södra Bottenhavet

Norrangsfladen3.JPG
Foto: Johan Persson

Projekt KOMPIS Södra Bottenhavet är ett mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för Hälsingland, Gästrikland och Uppland.

Upplandsstiftelsen deltar som en del i detta projekt med vår kompetens inom GIS och vatten/fisk och kommer att ta fram och sammanställa befintliga data för grunda vikar, undervattensvegetation och fiskyngel, i huvudsak längs Uppsala läns kust. Underlaget ska användas som underlag till  kustkommunernas översiktsplanering som i sin tur ska kunna användas till den statliga havsplaneringen.

Projektperiod
2016-2017

Finansiering
HaV via Älvkarleby kommun

Parter
Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommun mfl.

Del av län det berör
Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson

hav_logo.png

Alvkarleby.JPG

Tierp.jpg

Osthammar_en_del_av_roslagen.jpg