Informationscentrum Gräsö

MonteringSkyltInfocentrum_GrasoGard_AW.JPG
Montering av skyltar utanpå den nya infobyggnaden vid Gräsö gård. Foto: Anett Wass

Syftet med projektet är att skapa en plats där besökare och boende på Gräsö kan stanna till och finna lättillgänglig information om öns natur- och kulturmiljövärden, vad man kan se och uppleva på Gräsö och hur man hittar ut till dessa platser. På detta sätt ökar det lokala rekreationsvärdet och det rörliga friluftslivet samtidigt som det bidrar till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturlandskapets förutsättningar och värden.


Genom projektet kommer en ny byggnad för ändamålet uppföras vid Gräsö gård på Gräsö. Byggnaden kommer inrymma en nyproducerad utställning som på ett lättsamt sätt informerar besökare om öns unika natur- och kulturlandskap. Utställningen kommer vara klar till våren 2015, men byggnaden kommer inhysa en tillfällig fotoutställning under sommaren 2014. Byggnaden och dess omgivning kommer vara tillgänglighetsabpassad.

Projektperiod

2013–2014

 

Finansiering

Länsstyrelsen i Uppsala län, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och Gräsöfonden

 

Parter

Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och Gräsöfonden

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

Osthammar_en_del_av_roslagen.jpgGrasoFonden_logo_pms.jpg


LansttyrelsenUppsala.jpg