Akvatisk naturvård i skyddade områden - ANIS

DSC_0087.JPG
Foto: Johan Persson

Projektet syftar till att påskynda åtgärdsarbetet inom skyddade områden dels genom att identifiera ändringar som bör genomföras i reservatsföreskrifter/bevarandeplaner och dels genom att identifiera och projektera restaureringsåtgärder som kan genomföras redan nu med nuvarande regelverk. Projektet är ett samverkansprojekt mellan berörda länsstyrelser, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund med flera. Länsstyrelsen i Södermanlands län är huvudman för projektet.

Upplandsstiftelsen bistår med kunskap om åtgärder i Uppsala län samt med expertis inom GIS.

Projektperiod
2016–2018

Finansiering
HaV och ingående parter

Parter
Sportfiskarna, Länsstyrelsen, kommuner mfl.

Del av län det berör
Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson

hav_logo.png

sportfiskarna.jpg