Östhammarsfjärdens dag 30/5

Fiskvisning_Krutudden_KV.jpg

När: 30 maj kl. 13.30–14.30
Var:  Krutuddens badplats, Östhammar
Busshållplats: Östhammars busstation
Arrangör: Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och många medarrangörer

Välkommen till en dag med fokus på vatten! Östhammars kommun bjuder tillsammans med Upplandsstiftelsen och många fler in till en eftermiddag med fokus på Östhammarsfjärden och angränsande vatten som livsmiljö för djur, växter och oss människor.

Fisk, fågel och mittemellan
Du får se vilka fiskar som lever i fjärden, möjlighet att titta på fåglar, prata med organisationer om vattenmiljön och träffa flera föreningar aktiva i området på och i fjärden. Du kan också fråga oss om enskilda avlopp och strandskydd.

Vi utbildar skolelever
Under förmiddagen kommer skolelever delta i aktiviteter och efter lunch öppnar vi upp för dig som är nyfiken att komma och träffa oss!

Brett samarbete
Dagen samordnas i samarbete med Upplandsstiftelsen, SLU Aqua, Biotopia, Gästrike vatten, Länsstyrelsen och flera av våra lokala föreningar.

Varmt välkommen!» Tillbaks till fler aktiviteter