Utökad information om några av länets naturområden

Vårpromenad i Wikparken

Här hittar pdf:er med kartor, foton och detaljerad information om några av länets naturområden. Områdena förvaltas av Uppsala kommun och av Upplandsstiftelsen. Tanken är att du som vill och behöver ska kunna förbereda dig väl inför besöket. Har du några frågor eller synpunkter om informationen, hör gärna av dig till info@upplandsstiftelsen.se

Fler pdf:er kommer att läggas ut under hösten.

Bryggan.JPG

  Dalkarlskärret i Hammarskogs naturreservat 

Rast- och grillplats vid litet vatten. Fågeltorn och stigslinga. 

Kung_Bjorns_hog.JPG

 Hågadalens naturreservat

Fin picknickplats vid Kung Björs hög, spännande bäckravin vid Kvarnbo och promenad längs Fjärilsstigen.

Sunnerstastugan-.JPG

 Sunnerstaåsen i naturreservatet Årike Fyris friluftsområdet

Pulka- och skidbacke, tillgänglig motorikbana, grillplatser och motionsspår.

Fageltorn-stig.JPG

 Hammarskogs naturreservat

Herrgårdsmiljö, badplats, tillgänglig spång längs Dalbyviken, fågeltorn, vandringsslingor mm.

Badet.JPG

 Fjällnora friluftsområde

Gård med djur, badplats, café, kanotuthyrning, grillplatser och vandringsstigar mm.

Viltvattnet2_AP_.JPG

 Viltvattnet i Vedyxaskogen

Tillgänglig stig till rast- och grillplats vid viltvatten omgivet av skog.

Badet.JPG

 Björklinge friluftsområde

Badplats, grillplatser, elljusspår, kiosk mm.

Harjaro_Appelnasgrund_badandebarn_AW.JPG

 Härjarö naturreservat

Badplatser, grillplatser och vandringsleder på halvö i Mälaren. 

Vattunodsberget_AW_.JPG

Kalmarnäs naturreservat

Utsikt över Mälaren från höga klippor, tillgänglig grillplats, äventyrsbana för barn.

Ladan.jpg

 Lingnåre kulturreservat

Informationslada, stigslingor genom blomsterrika beteshagar.

Fageldammarna.JPG

 Stadsskogens naturreservat

Rastplatser vid Valltjärn och fågeltammarna, trollskog, promenadstigar, skog mitt i Uppsala.

1_Plattformen.JPG

Wikparken

Naturpark i anslutning till Wiks slott. Gångstigar, utsikt över Lårstaviken, bad, rastplatser.

Klubbkasen.jpg

 Ängskärs naturreservat, Djuphamnen

Stigslinga, klippor med utsikt över öppet hav, café.

   Har du frågor?

Besök Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala om du vill få personlig hjälp av en naturvägledare.

Du kan också mejla till: info@biotopia.nu

Eller ringa: 018-727 63 70