internationella Uteåret 2014 ung

Var_o_barn_ER_redigerad.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Öppna ögonen för det oväntade. Böj dig ned och lär dig en ny art. Låt naturen ge nya upplevelser. Ensam eller tillsammans med andra.


Naturen bjuder frihet och rörelse, lekfullhet och stillhet. Ibland kan du själv hitta vägen. Ibland blir det bättre med någon som ger vägledning.


Allemansrätten är viktig för att vi ska kunna vara ute. Vi behöver tillsammans öka kunskapen om vad den innebär och hur vi gör den hållbar.


Under Uteåret 2014 ung vill vi inspirera till att vara ute – med särskilt fokus på barn och unga. Vi vill visa på möjligheter när det gäller att få ökad kunskap och förståelse för naturen. Vi vill också öka kunskapen om allemansrätten.


Upplandsstiftelsen kommer under året att arrangera ett antal aktiviteter på temat.

naturens_2013_a.jpg

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år samlar

ett trettiotal aktörer i en nationell

samverkan för naturen. Under Uteåret 2014 ung vill vi inspirera till att vara ute – med särskilt fokus på barn och unga. Vill du veta vilka fler organisationer som deltar i nätverket Naturens år?

Läs mer här.