internationella Uteåret 2013

Vandring_Dalkarlskarret_ER_.JPG
Foto: Emelie Runfeldt

Gå ut. Känn vinden, solen och vattnet. Öppna ögonen för det oväntade. Böj dig ned och

lär dig en ny art. Låt naturen ge nya upplevelser. Ensam eller tillsammans med andra.


Naturen bjuder frihet och rörelse, lekfullhet och stillhet. Ibland kan du själv hitta vägen.
Ibland blir det bättre med någon som ger vägledning.

Allemansrätten är viktig för att vi ska kunna vara ute. Vi behöver tillsammans öka
kunskapen om vad den innebär och hur vi gör den hållbar.

Under Uteåret 2013 vill nätverket Naturens år inspirera till att vara ute. Vi vill visa på möjligheter när det
gäller att få ökad kunskap och förståelse för naturen. Vi vill också öka kunskapen om
allemansrätten.

Upplandsstiftelsen kommer under året att arrangera ett antal aktiviteter på temat.

naturens_2013_a.jpg

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år samlar

ett trettiotal aktörer i en nationell

samverkan för naturen. År 2013 vill vi inspirera till att vara ute! Vill du veta vilka fler organisationer som deltar i nätverket Naturens år?

Läs mer här.