Internationella skogsåret 2011

Naturens år 2015–2017 - Skogens år 2011 - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Anett Persson

FN utlyste 2011 till Internationella skogsåret, eller Skogens år som det också kallades. Under hela året pågick aktiviteter runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värde. I Sverige samverkade nätverket Naturens år för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen. Upplandsstiftelsen är en part i detta nätverk.

 

Skogen är oerhört betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. Vi är många som delar ansvaret för skogen, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Upplandsstiftelsen har en stark tradition att samverka med olika parter i samhället, vilket bland annat har mynnat ut i att många värdefulla skogsområden har fått ökad naturhänsyn eller skyddats.

 

Under Skogens år 2011 genomförde Upplandsstiftelsen arbete för att uppmärksamma skogens värden på lokal och regional nivå. Detta skedde bland annat genom publika aktiviteter, lokala samarbeten och reportage från våra områden. Vi deltog även i diskussionen på nationell nivå genom nätverket Naturens år.

 

Formellt invigdes FN Internationella skogsåret den 2-3 februari 2011.