Internationella året för biologisk mångfald 2010

bastardsvarmare_JOB.jpg
Foto: Jan-Olov Björklund

År 2010 var av FN utlyst ett internationellt året för biologisk mångfald. Under hela året har det pågått aktiviteter på internationell, nationell, regional och lokal nivå för att uppmärksamma biologisk mångfald och ekosystemtjänster på olika sätt.

 

En betydande del av Upplandsstiftelsens verksamhet rör biologisk mångfald, där vi jobbar med allt från att bevara enskilda arter till att skapa skydd för hela landskapsavsnitt. Det internationella temat med Biologisk mångfald passade därmed väl in med vår verksamhet.