Lunchseminarium FINA - Folkhälsa i natur för alla 21/9

FINA_EA.JPG

VÄLKOMMEN TILL LUNCHSEMINARIUM på tema FINA – Folkhälsa i natur för alla

Upplandsstiftelsen arbetar i samverkan med kommuner och organisationer tillsammans med personer
med funktionsnedsättning och deras nätverk för att skapa regelbunden vardaglig naturupplevelse.
Syftet med seminariet är både att presentera resultat och att samtala kring fortsatt utveckling och verksamhet.
Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av vårt arbetssätt, politiker, tjänstemän och ideella.

TID 21 september 2018, kl 11.30–13.30,
PLATS Biotopia i Uppsala och ute i Vasaparken
ANMÄLAN Info@upplandsstiftelsen.se, 018-6116271, senast 18/9. Ange speciella kostönskemål.

PROGRAM

11.30–12.15 Uteaktiviteter och lunch i parken utanför Biotopia
12.15–13.30 Presentation av resultat och samtal kring fortsatt utveckling

Genom ett utökat folkhälsouppdrag från Region Uppsala har Upplandsstiftelsen sedan

2016 arbetat med FINA - Folkhälsa i natur för alla.

Tillsammans med särskola, daglig verksamhet, personer från assistansbolag, HVB-hem och vuxna med psykisk funktionsnedsättning har vi varit ute i naturen. Vi har också arbetat med nformation och att ställa i ordning natur. Nu planerar vi för arbete under kommande år. FINA drivs i samverkan med Region Uppsala, Länsstyrelsen, Upplands idrottsförbund, HSO Uppsala län och kommuner i länet. Verksamheten finansieras med medel från Upplandsstiftelsen, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län och Skogssällskapet.

Program Lunchseminarium FINA 20180921


» Tillbaks till fler aktiviteter